LBA Logistics Renton

Renton, WA

 
Washington

Property & Contact Info

200 SW 34th Street
Renton, WA 98057

Property Information

Building Size 149,921 Square Feet
Acres 9.11

Contact Information

LBA Logistics
Bil Plautz - 206.812.6234